grid21

Un refugi és una construcció o un lloc que per a la protecció dels soldats dels efectes dels bombardeigs o les inclemències meteorològiques. Acostuma a ser una obra subterrània dissenyada en galeria de mina. Aquest tipus de construccions a més d’albergar la tropa de reserva i els queviures també podien adoptar funcions pròpies d’un polvorí provisional. Convé no confondre’ls amb els refugis antiaeris més presents als nuclis urbans per a protegir la població civil. En aquest cas, es tractava de galeries subterrànies on poder-se amagar dels bombardejos que tant podien construir-se en el subsòl d’un edifici com en espais públics.

Alguns exemples de refugi de tropa que es poden veure en la zona que ens ocupa són els dos que estan ubicats a la Bassa Nova, així com els dos que es localitzen a la part del Collet del Vent. També es conserven refugis inacabats com el del camí de l’Acampador.