bateria-02

La bateria d’artilleria era una unitat fonamental de defensa antiaèria i costanera. Es compon fonamentalment de dues, quatre o sis peces idèntiques d’artilleria pesada. S’ubiquen en llocs estratègics per cobrir una àmplia panoràmica visual. En el Coll de Balaguer tenim dues bateries d’artilleria, una al nord i l’altra al sud.

Destaca la Bateria d’Artilleria Sud (BN-Ab001), coneguda com a Bateria de Pitrassa: una bateria de grans dimensions, en relatiu bon estat de conservació i situada sobre un turó a 130m per sobre del nivell del mar, que la converteix en un espai privilegiat amb espectaculars vistes sobre el territori. La bateria està formada per quatre casamates rectangulars totalment cobertes, destinades a l’emplaçament de quatre canons de grans dimensions. Les sales estan comunicades entre si per un passadís interior

D’altra banda al Pla Rabadà on es troba la inacabada Bateria d’Artilleria Nord del Coll de Balaguer (CT-Ab001). Els tres cèrcols que hi ha construïts a terra estaven dissenyats per ubicar les tres peces antiaèries. La bateria estava protegida per una trinxera excavada a la roca (CT-T001) que conserva dos refugis de tropa i algun parapet.