iglu-01

Es habitual trobar en les fortificacions defensives alguns observatoris i emplaçaments de combat d’infanteria per a fusell metrallador en una casamata de forma semiesfèrica. Aquest tipus de casamates són conegudes popularment amb el nom d’iglús, pel la semblança formal amb les construccions de gel de l’Àrtic. Els iglús del Coll de Balaguer es van construir amb ciment rus, àrids de la rodalia i barres de ferro per fer l’armadura.