grid-12

Un niu de metralladora és un emplaçament per ubicar un fusell metrallador o bé una o dues metralladores pesades.. Aquest es pot presentar més o menys fortificat (cobert, descobert o blindat) de forma permanent o semipermanent.

Els nius de metralladora pesada solien ser quadrangulars, de 3 metres de llargada per 1,5 metres d’amplada amb una entrada lateral. Aquests foren els més nombrosos, generalment d’una sola espitllera ample per poder fer foc de metralladora, davant d’un grup nombrós de soldats enemics, com podia ser el cas d’un desembarcament. Tenien 1,80 metres d’alçada, amb una banqueta per posar-hi l’arma. Estaven fets amb formigó de ciment rus, àrids de la zona i barres de ferro per fer l’armadura.

Els nius de metralladora pesada de costa estaven pensats per ser utilitzats ràpidament en cas d’un desembarcament de tropes franquistes. Al llarg de la costa catalana se’n construïren gairebé 500, els quals estaven dissenyats per creuar els focs els uns amb els altres.

A Cala Bea, en la mateixa platja, hi trobem dos nius de metralladora (CT-Fm001 i CT-Fm002) costaners. Per altra banda, està molt ben conservat el niu de metralladora del Pont dels Dos ulls (BN-Fm003), a la zona de la Bassa nova; i tenim constància d’un niu doble a l’Hospitalet, vora de l’estació de ferrocarril, a prop de la carretera general.