Nom Observatori-iglú
Codi BT‐Oi001
Descripció Estructura amb motlles de fibrociment destinada com a posició d'observació i direcció de tir, molt probablement per a posicions de morter.
Materials (40,97741667,0.90348333)
Data de construcció -
Estat de conservació Molt bo
Observacions Presenta vistes a l'antiga carretera de Castelló.
Es pot accedir al seu interior.